විනෝද ගමන් යාම මදකට නවත්වන්න

පවතින කො. වෛරසය තත්වයත් සමග මේ දිනවල බොහෝ නිවාඩු දිනයන් තිබිය හැකි බැවින් හැකිතාක් නිවෙස් වලට වී සිටින ලෙස රජය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. කො. වෛරසය වර්ධනය වැලක්වීමට හොඳම ක්‍රමය ස්වයං නිරෝධනය වන අතර තවත් කෙනෙක්ට බෝවීම වැලක්වීමට හෝ තවත් කෙනෙක්ගෙන් බෝ වීම වැලක්වීමට හැකිතාක් නිවාස තුල රැඳීමටත් රැස් නොවීමටත් වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබාදේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *