රාවය —> දසදෙස

දිනපතා ඔබට සැමට පෙර පුවත් ගෙන ආ රාවය වෙබ් අඩවියහි නම දසදෙස ලෙස වෙනස් වූ බව කරුණාවෙන් සලකන්න. දැනටමත් පවතින නාමයන් හා සමග සංයෝජනය වීම වැලැක්වීම සඳහා මෙම පියවර ගන්නා ලදී.

පෙර සේම, සැමට ප්‍රථම නිවැරදිම පුවත් ඔබට සමීප කිරීමට දසදෙස නව වෙබ් අඩවිය හරහා අපි සැදී පැහැදී සිටිමු.

රාවය android app එක භාවිතා කරන්නේ නම් , එය හැකි ඉක්මනින් ස්වයංක්‍රියවම දසදෙස ලෙස වෙනස් වන අතර මේ වන විට රාවය android app එක භාවිතා කිරීමට නොහැකි තත්වයක් තිබිය හැක. කෙසේ වෙතත් හැකි ඉක්මනින් app එකට update එකක් google playstore හරහා ලැබෙන අතර එය ලද විගස එය ස්ථාපනය කරන ලෙස මතක් කරමු.

iPhone සඳහාද app එක ඉදිරි දින 2 තුල නිකුත් වනු ඇත.

කෙසේ වෙතත් පුවත් කියවීමට තව දුරටත් dasadesa.com අපගේ වෙබ් අඩවිය මේ මොහොතේ සිට විවෘත වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *