2011 ලෝක කුසලාන අවසන් තරඟය ගැන විමර්ශන.

මුදලට හෝ වෙනත් කරුණක් හේතුවෙන් 2011 ලෝක කුසලානය පාවා දුන්නා ද යන්න සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ඇරඹීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.
පුද්ගලික මාධ්‍ය ආයතනයක් සමග පැවති වැඩසටහනකදී හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ විසින් සිදුකළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් එම විමර්ශනය අරඹන ලෙසයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ.

සති දෙකකට වරක් ඒවාගේ ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් තමන්ට කරුණු වාර්තා කරන ලෙසද ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *