ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා තරගාවලිය නොපැවැත්වේ.

ශ්‍රි ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිත වූ ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දැනට පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන් තරගාවලිය සදහා නොපැමිණෙන බවත් ඒ අනුව සැලසුම් කළ පරිදි දෙරට අතර ක්‍රිකට් තරගාවලිය පැවැත්වීමට නොහැකිවන බවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *