2020 ඔලිම්පික් කල් යයිද ?

ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව 2020 ටෝකියෝ කල් දැමීමට සලකා බලමින් සිටින අතර තීරණයක් ගැනීමට සති හතරක කාල සීමාවක් ලබා දී තිබේ.

ඔලිම්පික් උළෙල ප්‍රමාද කරන ලෙස ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවල දැඩි බලපෑම් මධ්‍යයේ අයිඕසී විධායක මණ්ඩලය ඉරිදා රැස්විය.

Cancellation is “not on the agenda” අවලංගු කිරීම “න්‍යාය පත්‍රයේ නොවේ” යැයි අයිඕසී පවසයි, නමුත් “පරිමාණයෙන් අඩු” ක්‍රීඩා සලකා බලනු ඇත.

කෙසේ වෙතත්, කල් දැමීම බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති ප්‍රතිපලය විය හැක.

අයිඕසී සභාපති තෝමස් බැච් සිකුරාදා පැවසුවේ ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා විවිධ අවස්ථා පළමුවරට සලකා බලන බවයි.

සිව් වතාවක් ඔලිම්පික් ශූර හා බීබීසී ක්‍රීඩා පණ්ඩිත මයිකල් ජොන්සන් , ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා පුහුණු වීමට උත්සාහ කරන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට “තම ජිවිත අවදානමට තැබීම ” යන බිය පළ කර ඇති අතර අයිඕසී තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *