ජනතාව ගැන හිතනවා නම් වහාම මැතිවරණය කල්දමන්න – සජිත් ප්‍රේමදාස

වත්මන් රජය වහාම මහමැතිවරණය කල්දැමිය යුතු බව ස.ජ.බ.නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින් පැවසුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *