ගෙදර ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන් එ.ජා.ප.යට විතරයි- රනිල් වික්‍රමසිංහ

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කරන කො.රෝගීන් පිළිබඳ වාර්තාවල සත්‍යතාවය පිළිබඳ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත ව ඇති බව ඊයේ(12) කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් එ.ජා.ප.නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවා.

එ.ජා.ප.ගෙදර ආර්ථිකය හා කො.පාලනය කිරීමේ හැකියාව ඇති බවත් ඒ සඳහා මේ වරම ඉල්ලා සිටින බවත් ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *