චිත්‍රපට ශාලා හිමියන් වෙත විශේෂ දැනුම් දීමක්

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

දේශපාලන පක්ෂ සහ අපේක්ෂක ප්‍රවර්ධනය සඳහා චිත්‍රපට යොදා ගැනීම වළක්වන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

චිත්‍රපට ශාලාවල මෙවැනි කටයුතු සිදුවේදැයි පරීක්ෂා කිරීමට දිවයිනේ සියලු පොලිස් ස්ථාන වෙත වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා විසින් උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *