පැරණි දේශපාලනඥයින්ට තරුණ තරුණියන් කැමති නෑ – රනිල් වික්‍රමසිංහ

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු පැරණි දේශපාලනඥයින් තරුණ පිරිස් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටින බව අද සිරිකොතදී එ.ජා.ප. තරුණ ක්‍රියාකාරින් පිරිසක් හමු වූ අවස්ථාවේදී එ.ජා.ප. නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසා සිටියා. එහිදී තවත් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා කියා සිටියේ එ.ජා.ප. යේ මැතිවරණ අපේක්ෂක ලැයිස්තුවේ මෙවර බහුතරයක් තරුණයින් සිටින බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *