සිරිකොත වගකීම භාර ගැනීමට සජිත් සුදානම්

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

අගෝස්තු 5 වන දිනෙන් පසු සිරිකොත වගකීම භාර ගැනීමට තමා ඇතුළු කණ්ඩායම සූදානම් බව ස.ජ.බ. නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසා සිටියා. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ එ.ජා.ප. තුළ ඇති වූ නායකත්ව අර්බුදය ස.ජ.බ. නිර්මාණය කිරීමට හේතු වූ බවය. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *