සමගි ජන බලවේගයෙන් තවත් අපේක්ෂකයෙකු ඉල්ලා අස්වෙයි

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

2020 මහ මැතිවරණය සඳහා ස.ජ.බ. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය සඳහා නාම යෝජනා බාර දී සිටි නිලූකා ඒකනායක මහත්මිය සිය අපේක්ෂකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේනවා. නිලූකා ඒකනායක මහත්මිය මධ්‍යම හා සබරගමුව පළාත්වල ආණ්ඩුකාරධූරය ද කලක් දැරුවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *