කේරළ ගංජා කිලෝ ග්‍රෑම් 128ක් සමග 4ක් අත්අඩංගුවට

දිවයිනේ ස්ථාන 2 කදී සිදුකළ වැටලීම්වලින් කේරළ ගංජා කිලෝ ග්‍රෑම් 128ක් සමග සැකකරුවන් 4ක් අත්අඩංගුවට පත්ව ඇත.

පා පැදි 2 කින් ගමන් කරමින් සිටි පුද්ගලයින් 2 නකු නවතා පරීක්ෂා කිරීමේ දී පා පැදි 2හි පිටුපස පොහොර මලු 2ක ගැට ගසා තිබිය දී ගංජා කිලෝ ග්‍රෑම් 124යි ග්‍රෑම් 750 පොලිසිය අතට පත්ව ඇත. අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් 37 හා 40 යන වයස්වල පසුවන සුළිපුරම් ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්ය.

මේ අතර ඊයේ(12) රාත්‍රීයේ කොච්චිකඩේ පොලිස් වසමේ තෝප්පුව පාලම අසළ දී වෑන් රථයකින් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ කේරළ ගංජා කිලෝ ග්‍රෑම් 4යි ග්‍රෑම් 130ක් ද සැකකරුවන් 2ක් සමග අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා. අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් 27 හා 38 යන වයස්වල පසුවන ලිහිරියාගම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *