ප්‍රතිකාර ලබන කො.රෝගීන් සංඛ්‍යාව 112

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

අද(07) උදෑසන වන විට කො.ආසාදිතයින් 36 දෙනෙක් සුවය ලබා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබු සමස්ත කො.ආසාදිතයින් ගණන 1955ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ කො.ආසාදිතයින් 112 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *