ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවේ ආරක්ෂාව තර කෙරේ

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

විදෙස් රටවල සිට මුහුදු මාර්ගයෙන් දිවයිනට පැමිණෙන පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ මුහුදු සීමාව ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙල තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව නාවික හමුදාව පවසනවා.

විශේෂයෙන් ඉන්දියාවේ සිට කො.ආසාදිතයින් මුහුදු මාර්ගයෙන් උතුරු ප්‍රදේශයට පැමිණීමේ අවදානමක් පවතින බව ඔවුන් සදහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *