වැලිකඩ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර රැඳවියෙකුට කො.ආසාදනය වෙයි

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

වැලිකඩ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ රැඳවියෙකු කො.ආසාදිතයෙකු වශයෙන් තහවුරු කර ගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *