අද ඕමානයේ සිට පැමිණි 5 කට කොරෝනා

අද(30) තවත් කො.ආසාදිතයන් 5ක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. ඒ ඕමානයේ සිට මෙරටට පැමිණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටි පිරිසකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *