තවත් නාවිකයින් 4කට සුවය

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

කො.වෛරසය ආසාධනය වී රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලැබූ තවත් නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 4 ක් වෛරසය ශරීර තුළ නොමැති බවට සිදු කල p.c.r.පරීක්‍ෂණ මඟින් තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව පිටව ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබු සමස්ත නාවිකයින් ගණන 790ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *