මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ වෛරස ව්‍යාප්තිය

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත කෝ. වෛරස ආසාදිතයින් ගණන 1875කි. සම්පුර්ණ මරණ 11ක් වාර්තා වී ඇති අතර 1150 ආසන්න පිරිසකට සුවවී ඇති අතර තවත් 51 දෙනෙක් සැකසහිත බැවින් රෝහල් ගතවී ඇත .

කෙසේ වෙතත් මෙසේ වාර්තාවූ ආසදිතයින්ගෙන් 34.4% විදේශයන්ගෙන් පැමිණි පිරිස් වන අතර 16.69% පමණ දේශීයව හඳුනාගත් ආසාදිතයින් වේ . අනෙක් 48.91% නාවික හමුදා සාමාජිකයින් සහ ඒ සමිපත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *