තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

ප්‍රවීන සිනමා රංගන ශිල්පි තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර අභාවප්‍රාප්ත වෙයි. මෙසේ අභාවප්‍රාප්ත වන විට එතුමා 71 වියේ පසුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *