නොමිලේ Reloads

දසදෙස එක්ක ඉන්න ඔයාලට නොමිලේ reloads. කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි.

  1. දැන්ම Dasadesa ඇප් එක google playstore හරහා ඔයාගේ phone එකට දාගන්න . (දැනටමත් දාගේනනම් , දෙවැනි පියවරට යොමු වෙන්න) http://bit.ly/raawayam1
  2. App එකේ 5 stars Rate කරන්න .
  3. App එකේ / Playstore dasadesa page එකේ / notification එකක හෝ මේ ඕනෑම එකක screenshot එකක් #dasadesa හැෂ් ටැග් එක සමග Facebook / instagram post කරන්න . (Post එක public විය යුතුය).

සෑම පැයකටම ජයග්‍රාහකයෙක් !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *