“නව කො. වෛරසය සමඟ ජීවත් වීමට පුරුදු වෙන්න ඕනෑ”: ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

“නව කො. වෛරසයත් අනෙක් වෛරස වගේම අප අතර තියේවි. ඒ නිසා අපි නව කො. වෛරසය සමග ජීවත් වීමට පුරුදු වෙන්න ඕනෑ” යැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ හදිසි ආපදා කටයුතු පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය මයිකල් රයන් මහතා පැවසා ඇත.

ස්විස්ටලන්තයේ ජිනීවා නුවර දෛනිකව පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව පවසා ඇත.

මේ වන විටත් වෛරසය සදහා එන්නතක් හෝ ඔසුවක් සොයා ගැනීමට ලහි ලහියේ කටයුතු කරන බවත් මේ සඳහා රටවල් රැසකින් එන්නත් වර්ග නිර්මාණයට මැදිහත් වී ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කර ඇත. එන්නත් වර්ග 100 ක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින බවත් එයින් 87 ක් ඒ පිළිබඳ බලාපොරොත්තු තබාගත හැකි බවත් තව දුරටත් සඳහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *