බලු මස් තහනම් කළ ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තය

ඉන්දියාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සුනඛ මාංශ ආහාරයට ගැනීම තහනම් වුවද එරට ගිනිකොණ කලාපයේ සමහර ජන වර්ග සුනඛ මාංශ ආහාරයට ගැනීම සිදු කරනවා. ඊට එරෙහිව සත්ත්ව හිංසනයට විරෝධය පෑ පිරිස් නිතර නිතරම තම හඬ නැගූහ. ඔවුන්ගේ එම උත්සාහය මේ වනවිට ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඒ සුනඛ මාංශ ආනයනය, වෙළෙඳාම සහ විකිණීම එම ප්‍රාන්ත බලධාරීන් විසින් තහනම් කිරීමත් සමගය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *