යුක්‍රේන ජනපති ආර්යාවට කොරෝනා

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

යුක්‍රේන ජනාධිපති ආර්යාවට කො.ආසාදනය වී තිබේනවා. කෙසේවෙතත් යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයාට හා ඔවුන්ගේ දරුවන් දෙදෙනාට වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවට සිදුකළ පරීක්ෂණවල දී අනාවරණය වී තිබේනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *