යුක්‍රේන ජනපති ආර්යාවට කොරෝනා

යුක්‍රේන ජනාධිපති ආර්යාවට කො.ආසාදනය වී තිබේනවා. කෙසේවෙතත් යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයාට හා ඔවුන්ගේ දරුවන් දෙදෙනාට වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවට සිදුකළ පරීක්ෂණවල දී අනාවරණය වී තිබේනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *