බ්‍රසීලයේ සමස්ත කො.මරණ සංඛ්‍යාව 40000 ඉක්මවයි

බ්‍රසීලයේ සමස්ත කො.මරණ සංඛ්‍යාව 40,000 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ගත වූ පැය 24 තුළ තවත් මරණ 1239 ක් සිදු වීමත් සමඟ බ්‍රසීලයේ සමස්ත කො.මරණ සංඛ්‍යාව 41,058 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවට මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කරයි.

බ්‍රසීලයේ සමස්ත කො.ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව මේ වන විට 805,649 ක්.

සමස්ත ආසාදිතයින්ගෙන් 396,000 ක පමණ පිරිසක් පූර්ණ සුවය ලබා ඇති බව එරට වාර්තා සදහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *