දකුණු කොරියාවට අවදානමක්!

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

දකුණු කොරියාවේ කො.වෛරසය බොහෝදුරට පාලනය කර තිබන ද දෙවැනි ව්‍යාප්තියක් ඇති වීමේ අවදානමක් මතුව ඇත.ඒ 29 හැවිරිදි තරුණයෙකුගෙන් වෛරසය ආසාදනය වූ, 50 දෙනෙකුට වැඩි පිරිසකගෙන් සමන්විත වළල්ලක් සොයාගැනීමත් සමඟයි.සෝල් නගරාධිපතිවරයා පවසන්නේ ඉදිරි දින කිහිපය වඩාත් අවදානම් වන බවද පසුගිය දිනවලදී රාත්‍රී සමාජශාලා වෙත ගිය සියලු දෙනාට කො.පරීක්ෂණයට භාජන වන ලෙසත් ඔහු දැනුම් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *