ගල්ෆ් අරාබි රාජ්‍යයන්හි රෝගීන් 100,000 ඉක්මවයි

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

බහරේනය, කුවේටය, ඕමානය, කටාර්, සවුදි අරාබිය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය යන රටවල් හය ගල්ෆ් අරාබි රාජ්‍යයන් වන අතර මෙම රාජ්‍යන් හි සමස්ථ වෛරසය ආසාදිත ගණන ලක්ෂය ඉක්මවන අතර සිදුවූ මරණ සංඛ්‍යාව 557කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *