නවසීලන්තය යලි විවෘත වේ

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

වෛරසය පාලනය සඳහා නවසිලතයේ වසා දැමුණු ආපනශාලා, සිනමාශාලා සහ සාප්පු සංකීර්ණ නැවත විවෘත කිරීමට අවසර දෙන බව නවසීලන්ත රජය අද (11) නිවේදනය කළේය. නැවත රටතුල සංචාරය කිරීමට , තේ කෝපි හල් නැවත විවෘත කිරීමට මෙන්ම පාසල් විවෘත කිරීමටද (18) අවසර ලබාදී ඇත . කෙසේවෙතත් මත්පැන් හල් විවෘතවනුයේ මැයි මස 21 සිට වේ .

The most famous landmark in Wellington.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *