විදෙස් රටවලින් පැlමිනියොත්, දින 14 l

බ්‍රිතාන්‍යයට විදෙස් රටවල සිට පැමිනෙන්නන් හට දින 14 ක නිරොධායන කාලසීමාවක් පැනවේ. මේ වන විටත් බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙලක්ශයකට අධික ආසාදිතයින් ගණනක් වාර්තා වන අතර මරන ගණන 30,000 ඉක්මවයි.

ටයිම්ස් පුවත්පතට අනුව මෙසේ බ්‍රිතාන්‍යයට පැමිනීමට පෙර තමා ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්වන ලිපිනය පිලිබඳ ඔවුන්ට දැනුම්දිය යුතුවේ. කෙසේවෙතත් මෙය ගුවන් ගමන් ක්ශෙත්‍රයටම තර්ජනයක් වන බවයි ගුවන් සමාගම් පවසන්නේ. මක්නිසාද මෙයින් පසු මිනිසුන් ගුවන් ගමන් කිරීමට පෙලබීමෙන් වැලකීමට කටයුතු කරනු ඇති බව ගුවන් සමාගම් අවධාරනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *