කොරෝනා ආසාදිතයින් 1453යි !!!

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

අද රාත්‍රී 9.05 වන විට කොරෝනා ආසාදිතයින් 1453 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.අද දිනට පමණක් රෝගීන් 134 ක් වාර්තා වී තිබේ.දැනට සුවය ලබා 732 ක් පිටව ගොස් ඇති අතර මරණ සංඛ්‍යාව 10 ක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *