කුඩා ළමුන්ට මුහුනු ආවරන අනතුරුදායකයි!!!

අවුරුදු 2 ට අඩු කුඩා දරුවන් සඳහා මුහුණු ආවරණ පැළදීම සිදු නොකළ යුතු බව ජපාන ළමා රෝග විශේෂඥයින් පවසන අතර ඔවුන් පෙන්වාදෙන්නේ මුහුණු ආවරණ පැළදීමෙන් ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් ඇති විය හැකි බවයි. 

මේ හේතුවෙන් කුඩා දරුවන්ගේ ශ්වසන අපහසුතාවලට ලක්විය හැකිබව එම විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවා තිබෙනවා.කො.වසංගත තත්ත්වයත් සමඟ මුහුණු ආවරණ පැළදීම මේ වන විට ලොව පුරා ප්‍රචලිතව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *