විනෝද ගමන් යාම මදකට නවත්වන්න

පවතින කො. වෛරසය තත්වයත් සමග මේ දිනවල බොහෝ නිවාඩු දිනයන් තිබිය හැකි බැවින් හැකිතාක් නිවෙස් වලට…

ගුවන්තොටුපල වසාදමයි

18 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල සති දෙකක කාලයක් සඳහා වසා දමන…