නොමිලේ Reloads

දසදෙස එක්ක ඉන්න ඔයාලට නොමිලේ reloads. කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. දැන්ම Dasadesa ඇප් එක google playstore හරහා…

කො. වෛරසය ආසාදිතයකුදැයි හඳුනාගැනීමට මෘදුකාංගයක් නිපදවයි

පුද්ගලයින්ගේ කැස්ස සහ හඩ අනුව කො. වෛරසය වෛරසය වැළඳී ඇත්දැයි පුරෝකථනය කළ හැකි මෘදුකාංගයක්(ඇප්)  නිර්මාණය කිරීමේ…

රාවය —> දසදෙස

දිනපතා ඔබට සැමට පෙර පුවත් ගෙන ආ රාවය වෙබ් අඩවියහි නම දසදෙස ලෙස වෙනස් වූ බව…

OPPO F15 නිකුත් වුනා

2020 වසර සඳහා oppo ආයතනය ඔවුන්ගේ අලුත්ම smart phone එක oppo f15 නිකුත් කර තිබෙනවා .…