විදෙස් රටවලින් පැlමිනියොත්, දින 14 l

බ්‍රිතාන්‍යයට විදෙස් රටවල සිට පැමිනෙන්නන් හට දින 14 ක නිරොධායන කාලසීමාවක් පැනවේ. මේ වන විටත් බ්‍රිතාන්‍යයේ…

ISS සිට ඊයේ රාත්‍රියේ ලෝකය දිස්වූ ආකාරය (Photos)

මේ වන විට ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය ජපානය සහ දකුණු කොරියාවට සැතපුම් 260 ඉහලින් කක්ෂ ගත වී…