චීනයට පසුව යුරෝපයට

මෙම නව වෛරසයේ වැඩිම බලපෑම චීනයට ඇති වූ අතර, එම රටේ මරණ 3237 ක් වාර්තා වේ.…

( නව වෛරසය ) අලුත්ම තත්වය – 19/03/2020

ලොව පුරා දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම නව වෛරසය ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව ලෙස ගතවූ පැය 24…

ඊයේ දිනයට වූහාන් ආසාදිතයින් 0 යි

නව වෛරසය ආරම්භ වූ නගරය වන චීනයේ වූහාන් ප්‍රදේශයෙන් පහුගිය දිනය තුල කිසිඳු ආසධිතයෙක් වාර්තා නොවේ…

ලක්ෂ 2 කට නව වෛරසය

ලොව පුරා නව වෛරසය ආසධිතයින් ගණන ලක්ෂ දෙක ඉක්මවයි. මේ වන විට අසන්න වශයෙන් 204,029 පමණ…