තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 04ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 04ක් හඳුනා ගැනේ. ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 1873 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. Sayuri ReshaniTime is…

නාවික හමුදා තවත් සාමාජිකයින් 28ක් සුව වේ

කො.වෛරසය ආසාදනය වී ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 28 අද දින(11) රෝහල් වලින් පිටව ගොස්…